News - Nyheter

Bildligt Talat - en idéskrift om möjligheter till en ny naturlig bilddialog

>2005-10-11: "Bildligt talat" är arbetsnamnet på en konceptbok som Jan Hederén på HomeCom arbetar med. Konceptarbetet siktar på att lyfta fram ett naturligare synsätt på bilddialogen med datorer. Jobbet stöds av Innovationsbron i Östergötland och beräknas vara färdigt i slutet av april 2006.

Upplägget är involverande. Personer som har intresse av att bidra till utvecklingen av den bildligt mer begåvade datorn är välkomna att medverka i bygget av konceptet.

Är du intresserad kontakta Jan Hederén för mer information om nuvarande status och hur långt arbetet har kommit.

Frukostmöte om säkerhet

>2005-11-23: HomeComs Jan Hederén är moderator då Mjärdevi Science Park och Linköpings kommun arrangerar frukostmöte på säkerhetstemat. Microsofts säkerhetsansvarige Predrag Mitrovitch är gäst.

Tidningsbranschen i utförsbacke - TV som en ny mjölighet

>2005-10-11: HomeCom håller föredrag när Tidnings Utgivarna (Östra kretsen) träffas i Växjö. Föredraget handlar om det nya medielandskap som nu äxer fram.

Frukostmöte med Johan Wall - Enea och tidigare Framfab

>2005-10-04: Jan Hederén har fått i uppdrag av Mjärdevi Science Park att agera moderator på frukostmöten. en 4 ktober är Johan Wall, Enea på frukostmötet.

Räkna med konsumeter - en svensk analys med internationell potential

> 2005-08: En ingående analys och metodstudie av de svenska konsumenternas köpbeslut åren 1993-2003 levereras till Ericsson. Diskussioner pågår om att vidareförädla de metoder och insikter som redan upnåtts.

- Potentialen med analysmetoden är god. Det har visat sig att man kan hämta enormt mycket värdefull kunskap om konsumentbeteenden genom att visualisera och analysera privatkonsumenternas köpbeslut.

Intresserad av dialog: Skriv info@homecom.se

Analys av styrkan i den Regionala Utvecklingsplanen - RUP

> 2005-08-15: Linköpings kommunledningskontor ger HomeCom i uppdrag att bidra med konstruktiva synpunkter på utvecklingen av regionens utvecklingsplan.

Verktyg för Veteraner - tredje upplagan utökade kullen av en spännande utbildningsmetod på LiU

>Verktyg för Veteraner, HomeCom medverkar när nästan 100 studenter inleder en terminslång designuppgift i produktdesign. Det är tredje gången Jan Hederén fått det roliga och spännande uppdraget att bidra till starten av den framgångrika kursen på IKP, Linköpings Universitet.

I år har David Eklöf och Mats Nåbo Designers och lärare på IKP utvidgat det praktiska innovationsprojektet till att inkludera även arbetsterapeuter. Sedan tidigare sker designkursen med studenter från programmen för Maskin och Industriell ekonomi.

Kunskapsturism - en ny miljardindustri för Linköping och Regionen

>2005-03-05: En idé- och konceptrapport om kunskapsturism och möjligheten att bygga en stor y innovativ näring levereras till Linköpings Ningslivskontor.

Jan Hederén har skrivit rapporten och pekar på en mycket stor utvecklingspotential till nytta för både "high-tech" Linköping och besöksnäringen.

Omfattande uppdrag hos Ericssons CPE-utveckling

>2005-02-15: HomeCom har fått ett omfattande arbete för Ericsson.  

Order tecknad om uppdrag kring Kunskapsturism

>2005-01-26: Kreativa möten med kunskap i fokus. Det är en viktig del i en konceptstudie som HomeCom gör på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetsnamnet är Kunskapsturism.

>2005-01-24: En härlig Tema Norr-bilaga följde med Computer Sweden den 20 januari. Jan Hederén fick äran att skriva två artiklar om CDT i Luleå och VRLAB i Luleå. se www.computersweden.se

IT-Ceum invigt på dagen 50 år efter startskottet för den svenska industriella IT-utvecklingen

> 2004-11-05: HomeComs ledare Jan Hederén har fått hedersuppdraget att vara moderator när det svenska IT-museet kallat IT-Ceum invigs i Linköping den 9 december. Det är då på dagen 50 år sedan den svenska IT-industrin föddes. Läs mer om IT-ceum på www.itceum.se

Design ger konkurrenskraft

> 2004-11-09:
Jan Hederén  är en talarna på en inspirationsdag på temat "Design som konkonkurrenskraft" i Norrköping den 18 november. Arrangörer är Svensk Form Öst, Svensk Industridesign, Linköpings Universitet, Östsam, Svenskt Näringsliv m fl. Jan talar på temat Teknik för äldre, Teknik för alla tillsammans med Mats Nåbo och David Eklöf, båda från Linköpings Universitet, IKP.

Settop-box konsortiet slutrapport

> 2004-10-12: HomeCom har tecknat avtal med Settop-box-konsortiet i Linköping. HomeCom ska bidra med att beskriva det 4-åriga forsknings-projektets resultat och beskriva en fortsättning av det allt hetare området som handlar om settop-boxar. Settopboxkonsortiet drivs av forskningsinistitutet Santa Anna IT Research vid Linköpings Universitet.

Livets Nya Verktyg fick 60 miljoner kronor

> 2004-10-01: HomeCom medverkar i arbetet med satsningen "Livets Nya Verktyg". Uppdraget är en fortsättning på ett långt engagemang som HomeComs ledare Jan Hederén haft i sin tidigare roll inom det ickekommersiella nätverket HomeCom Linköping. Vinnova beslutade senare på hösten att bevilja satsningen Livets Nya Verktyg med 60 miljoner i stöd under en tioårsperiod. Läs mer på www.livetsnyaverktyg.org